Archive for Miesiąc: Maj 2016

AL FINAL DE LA VIDA – ALEXANDER ABREU Y HAVANA D’PRIMERA

“Al final de la vida” – Alexander Abreu y Havana d’Primera

“Al final de la vida” – “U kresu życia”

Ojo por ojo, diente por diente / oko za oko, ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie
Si el enemigo te critica por aquí / jesli wróg/nieprzyjaciel Cię krytykuje (tutaj)
Camina por allá / idź w drugą stronę (dosłowie: tam)
De una forma diferente / w inny sposób

Ojo por ojo, diente por diente / oko za oko, ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie
Si el enemigo te critica por aquí / jesli wróg Cię krytykuje (tutaj)
Camina / idź

Eh le le eh le le

Hace algunos cuantos años / jakieś kilka lat temu
Vengo haciéndome preguntas / przychodzę, zadając sobie pytania
De cosas que van pasando / dotyczące rzeczy, które się wydarzają
Por el mundo sin respuestas / na świecie i zostają bez odpowiedzi

Gente que vive del daño / ludzie, którzy żyją szkodząc drugiej osobie (dosłownie: żyją, aby robić krzywdę)
Sin pensar en el mañana / bez pomyślenia o jutrze
Ignorando que se pierde / ignorując, że jednego dnia się przegrywa
Pero otro día se gana / ale innego wygrywa

Gente que pasa por alto / ludzie, którzy przegapiają
Que somos seres humanos / że jesteśmy istotami ludzkimi
Y otros que se olvidan de aquel / i inni, którzy zapominają o tamtym (człowieku)
Que un día bien le dio la mano / który pewnego dnia pomógł mu (dosłownie: podał pomocną dłoń)

Gente que te quiere cien porciento / ludzie, którzy kochają Cię w 100 procentach
Gente que quiere mal / ludzie, którzy chcą dla Ciebie źle
Y en lo que el palo va y viene / pomiędzy problemem a problemem, pomiędzy jedną przegraną a drugą
Esta vida sigue igual / życie trwa dalej
¡Vaya!

Ojo por ojo, diente por diente / oko za oko, ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie
Si el enemigo te critica por aquí / jesli wróg Cię krytykuje (tutaj)
Camina por allá / idź w drugą stronę (dosłowie: tam)
De una forma diferente / w inny sposób

Escucha / Słuchaj
Tienes que tener presente / musisz mieć na uwadze
Lo que falta y lo que sobra / to, czego brakuje i czego jest wystarczająco (co jest zbędne)
Cuenta que no pagas hoy / błędu, za który nie zapłacisz dzisiaj (dosłownie: rachunek, którego nie płacisz dzisiaj)
Dios mañana te la cobra / Bóg jutro od Ciebie pobierze

Evita bien los problemas / unikaj dobrze problemów
Todo se resuelve hablando / wszystko rozwiązuje się rozmową (rozwiązuje rozmowa)
Mal que deseaste ayer / krzywda (zło), którą życzyłeś komuś wczoraj
El tuyo viene caminando / przychodzi do Ciebie

Árbol que nace torcido / drzewo, które wyrosło krzywo
Jamás su tronco endereza / nigdy pnia nie naprostuje
Tienes que aprender del bueno / musisz nauczyć się na dobrych doświadczeniach
Y también de mala cabeza / ale także na błędach (na złym doświadczeniu)

Porque hay gente que te quiere bien / dlatego, że są ludzie, którzy chcą dla Ciebie dobrze
Gente que te quiere mal / ludzie, którzy chcą źle
Y en lo que el palo va y viene / pomiędzy problemem a problemem, pomiędzy jedną przegraną, a drugą
Esta vida sigue igual / życie trwa dalej
Ojo por ojo diente por diente / oko za oko ząb za ząb
Escucha al cuento / posłuchaj opowieści (opowiadania)
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie

Tienes que tener presente / musisz mieć na uwadze
Que esta vida está bien dura / że życie jest ciężkie (trudne)
Agárrala y vívela diferente / weź ją i żyj (inaczej)

Ojo por ojo diente por diente / oko za oko ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie

Se buen padre, se buen hijo / bądź dobrym ojcem, bądź dobrym synem
Y veras lo que se siente negro / i zobaczysz co się czuje

Ojo por ojo diente por diente / oko za oko ząb za ząb
Es un refrán que dice la gente / to powiedzenie, które używają ludzie

Si el enemigo te critica por aquí / jeśli wróg Cię krytykuje
Camina con el mambo que va pa’ la caliente / idź z mambo (nawiązanie do sekcji dętej)

¡Mambo! / nawiązanie do sekcji instrumentów dętych

Eh le le
Que esta es Havana D’Primera / to jest Havana de Primera
D’Primera

Y ahora / i teraz
Sácale brillo al piso Teresa / nawiązanie do utworu Pacho Alonso ”Sacarle brillo al suelo Teresa”. Dotyczy sprzątania podłogi i pozostawienie jej błyszczącej. (informacja zdobyta od cudownej Arelys Savon Beltran)

Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie (narzuci)

Si oreja no pasa cabeza / (odnosi się do przypowieści o trzech synach Orula) w znaczeniu jeśli nie ma się szacunku
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Aquella te traga y no te mastica /połyka Cię bez przeżuwania
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Pero salsa, salsita / ale salsa, salsita
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Moraleja / morał
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie
Porque al final la vida te la aplica / bo i tak życie ci to przyniesie

Cintura cintura cintura
Ay, por Dios / O mój Boże
Esta vida está bien dura / to życie jest takie ciężkie (trudne)
Ay
Tiene espinas, tiene rosas / ma kolce, ma róże

Ay, por Dios / O mój Boże
Y para aquel que no lo sabe / i dla tych, którzy nie wiedzą
La vida tiene su cosa / życie ma swój bieg
Ay

Ay, por Dios / O mój Boże
No se puede coger lucha / nie można walczyć
Con lo que dice la gente / z tym co mówią ludzie
Ay

Ay, por Dios… / O mój Boże
Por eso a mí me da lo mismo / dlatego mnie jest obojętnie / nie przejmuję się
Cuando al fin te dé una cosa / kiedy Ty się denerwujesz
Ay

Ay, por Dios / O mój Boże
Y mira como dice mi coro / i zobacz co mówi mój chór
Si a ti te da una cosa / kiedy Ty się denerwujesz
A mi me da lo mismo / mi jest obojętnie (nie przejmuję się)

 

ROSA LA PELIGROSA – ALEXANDER ABREU Y HAVANA D’PRIMERA

“Rosa la Peligrosa” – Alexander Abreu y Havana d’Primera

“Rosa la Peligrosa” – “Rosa niebezpieczna”

Rosa, hermosa niña criada en el seno de una gran familia / Rosa, niezwykła dziewczynka, wychowana w dużej rodzinie
Materialista por excelencia pero qué ironía / materialistycznej w najwyższym stopiu, co za ironia
Con tanto lujo y tanto dinero, una vida tan vacía / tyle luksusu i tyle pieniędzy, ale życie takie puste
Quién lo diría / kto by pomyślał (dosłownie: kto by tak powiedział)

Dice, que de pequeña nadie le enseñó la verdadera vida / mówi, że nikt jej nie nauczył prawdziwego życia
Y es que su madre nunca estuvo ahí cuando ella quizo hablarle de amor / i jej matka nigdy nie była obok, kiedy (Rosa) chciała porozmawiać o miłości
Y su padre sumergido en un mundo de drogas, mujeres y alcohol / a jej ojciec zanurzony w swoim świecie, pełnym narkotyków, kobiet i alkoholu
Nunca encontró el valor / nigdy nie odnalazła wartości

Con 16 años y medio Rosa conoció el dolor / kiedy miała 16 i pół roku już poznała smak smutku/bólu
La vida comenzó a tatuar sin un control / życie zaczęło nakreślać (tatuować) bez żadnej kontroli
La maldad en su memoria / zło w jej pamięci
Una vez más, no tuvo a quien contar su desesperación / znowu nie miała komu opowiedzieć o swojej rozpaczy
Y el odio fue escribiendo / i nienawiść zaczęła pisać (dosłownie: miała wpływ na)
Toda su historia / jej historię
Con esa realidad un día Rosa ya no pudo más / w tym obliczu, pewnego dnia już nie wytrzymała
Y decidió abandonar su familia vagando a su suerte / zdecydowała pozostawić/porzucić swoją rodzinę, stawiając na swoje szczęście (powodzenie)
Con el recuerdo de una infancia triste y dolorosa / ze wspomnieniami smutnego i bolesnego dzieciństwa
Ahora le llaman Rosa, La Peligrosa/ teraz nazywa się Rosa La Peligrosa (Niebezpieczna)

Como quisiera que lleveras esa vida diferente / chciałbym, żebyś miała inne życie
Que fueras más inteligente / żebyś była bardziej inteligentna
Quizás así La Habana te respeta / może wtedy Hawana by Cię szanowała
Pero es que a tí no se te da esa vida de muñeca /do Ciebie nie pasuje życie księżniczki (laleczki)
Tu vives en el peligro/ żyjesz obok niebezpieczeństwa
Y no hay quien cambie esa faceta / nikt tego nie zmieni
Como quisiera mi vida que vivieras diferente / chciałbym, żebyś miała inne życie
Que llevaras esa vida, negra / żebyś szła przez życie
Un poquitico mas inteligente / bardziej inteligentnie
Como quisiera que llevaras esa vida diferente, diferente / chciałbym, żebyś miała inne życie
Que fueras más inteligente / żebyś była bardziej inteligentna
Quizás así La Habana te respeta, no se te da / może wtedy Hawana bardziej by Cię szanowała
Pero es que a ti no se te da esa vida de muñeca / do Ciebie nie pasuje życie księżniczki (laleczki)
Tu vives en el peligro / żyjesz w niebezpieczeństwie
Y no hay quien cambie esa faceta / nikt tego nie zmieni
Vaya camina por arriba el mambo / nawiązanie do sekcji dętej

Lo que viene tu lo sabes, eh / wiesz co teraz będzie (przybędzie)
Esto es La Habana de Primera, bum de Primera

¿Qué se dice? / i co się mówi? (dosłownie: co mówią?)
Dicen que ella es mala cantidad / Mówią, że jest bardzo niedobra
Que no la puedes ni mirar / że nawet nie można na nią spojrzeć
Dicen que se llama Rosa / mówią, że nazywa się Rosa
Rosa La Peligrosa

Dicen que ella es mala cantidad / Mówią, że jest bardzo niedobra
Que no la puedes ni mirar / że nawet nie można na nią spojrzeć
Dicen que se llama Rosa / mówią, że nazywa się Rosa
Rosa La Peligrosa

Dicen que se llama Rosa / Mówią, że nazywa sie Rosa
Rosa La Peligrosa

Dicen que se llama Rosa / Mówią, że nazywa sie Rosa
Rosa La Peligrosa
Peligrosa de qué / niebiezpieczna, że co?
Tú eres más fama que otra cosa nené / tylko tak o Tobie gadają,
No te me pongas peligrosa / ze mną nie masz co być taka groźna
Peligrosa / groźna, niebezpieczna
Tú eres más fama que otra cosa / tylko tak o Tobie gadają,
Dale vamos (idziemy) titi (dosłownie: młoda dziewczyna) reposa (odpoczywaj)
Peligrosa de qué / niebiezpieczna, że co?
Tú eres más fama que otra cosa nené / tylko tak o Tobie gadają,
No puedo decirte otra cosa / nie mogę powiedzieć ci innej rzeczy (dosłownie: stwierdzam fakt)
Peligrosa / groźna, niebezpieczna
Tú eres más fama que otra cosa / tylko tak o Tobie gadają,
Tramposa /podstępna
Peligrosa de qué / niebiezpieczna, że co?
Tú eres más fama que otra cosa nené / tylko tak o Tobie gadają,
Peligrosa / groźna, niebezpieczna
Tú eres más fama que otra cosa / tylko tak o Tobie gadają,
Rosa Barreto (nawiązanie do kobiety), la de Guanabacoa (z dzielnicy o tej nazwie)
Peligrosa de qué / niebiezpieczna, że co?
Tú eres más fama que otra cosa nené / tylko tak o Tobie gadają,
Que chiquita más sabrosa / Ona jest cudowna
Peligrosa / niebiepieczna
Tú eres más fama que otra cosa / tylko tak o Tobie tak gadają (tylko krążą o Tobie takie plotki)
¡Mira! / Patrz!
Y si tú quieres llevarte a esa niña / jeśli Ty chcesz mieć tą dziewczynę
Trabajala, trabajala / rozkochaj ją w sobie (dosłownie: wypracuj ją sobie)
Y si tú quieres llevarte a esa nene / jeśli Ty chcesz mieć tą dziewczynę
Trabajala, pero trabajala bien / rozkochaj ją w sobie (dosłownie: wypracuj ją sobie)
Bueno, para todas las peligrosas / dla wszystkich groźnych
Trabajala, trabajala / rozkochaj ja w sobie
Trabajala, pero trabajala bien / rozkochaj ją w sobie, ale tak bardzo
Mira como la vida te va / spojrz na Twoje życie

Trabajala, trabajala / rozkochaj ja w sobie
Mira como la vida se complica / zobacz jak życie się komplikuje
Trabajala / rozkochaj ją w sobie
Voy a subrir tu video a facebok / zamieszczę Twój film na facebook’u
Moviendote en el escenario / jak się ruszasz na scenie
Cuando la gente lo vea, sabes que? / kiedy zobaczą to ludzie, wiesz co (się stanie)?
Me voy a hacer millonario como di que / zostanę milionerem

Voy a subrir tu video a facebok / zamieszczę Twoj film na facebook’u
Moviendote en el escenario / jak się ruszasz na scenie
Cuando la gente lo vea, preparados / kiedy zobaczą to ludzie, przygotowani?
Me voy a hacer millonario/ zostanę milionerem
Dale a la cintura mamita / poruszaj biodrami

Moviendote en el escenario / jak się ruszasz na scenie
Cuando la gente lo vea / kiedy zobaczą to ludzie
Me voy a hacer millonario / zostanę milionerem

Moviendote en el escenario / jak się ruszasz na scenie
Cuando la gente lo vea / kiedy zobaczą to ludzie
Me voy a hacer millonario / zostanę milionerem